Velkommen på 17. fest

Velkommen på 17. mai fest på Bethel kl 17.00. Det blir musikk, tale for dagen som Bård Guldbrandsen skal holde, kaker og kaffe.