UnCover på Høgskolen

UnCover har hatt stand på Høgskolen i Harstad.

I forbindelse med oppstart av nytt semester hadde UnCover stand for å rekrutere og informere. Studentene som går på Høgskolen og allerede er med i UnCover delte på å bemanne standen, tillegg til Stian Holtskog, prest og aktiv med i UnCover. Det var flott å se.

Da bethelharstad.no møtte dem var Stians vakt. Han stilte opp med twist, bibel og et smil. Nye studenter er velkommen til UnCover og andre samlinger på Bethel.