Tips

www.bethelharstad.no

  • I håp om at noen andre kan ha nytte av noen brukte opplegg til andakter, åpninger og leker har vi laget dette arkivet.
  • Det kan ofte være et strev å finne på nye ting, så vi burde dele og ‘stjele’ gode ideer fra hverandre for å lage gode møter og samlinger. Bruk det du måtte ønske av dette.
  • Har du et godt tips som burde vært med, sen en mail til omdronen@gmail.com
  • Disse tipsene kan gjennomføres på mange måter og med ulik ‘innpakning’.

Linker:

 

Tips for å gjøre andakt eller åpning mer spennende

JULEDIKT
La ikke gavene skjule for gaven, …  finn hele diktet her.

RYGGSEKK MED HULL
Illustrer synder som at en ryggsekk fylles med f.eks. bøker og blir tung å bære. En tillgitt synder kan vises med en som også har ryggsekk, men med hull i bunn. Alt som kastes opp rauser bare gjennom med en gang og havner på gulvet.

SKRIVE PÅ KORS
Plasser et kors i møtesalen. Alle får Post-It lapper og skriver det de først forbinder med korset og klistrer lappen på korset. Lappene leses, det blir en hel andakt av dette.

GÅ PÅ KORS
Sette to stoler i en avstand på 2 m. La de som vil forsøke å hoppe fra den ene til den andre stolen. Deretter går de samme fra stol til stol på et kors. Poenget er at ingen kan hoppe, bare gå på korset. Husk å pass på å holde på stolene så ikke noen faller i hoppforsøket.

DRAMATISERING
La andakten bestå av at grupper på 4-5 forbereder og fremføre dramatisering av en bibelhistorie. Ta gjerne med utkledningsklær.

DE 99
Gjem 100 steiner e.l.. og la alle lete. De første 99 må være lette å finne, men den siste må være vanskelig slik at de minner om historien om den siste av de 100 sauene.

OVER RØDEHAVET
Bygningsplast kan illudere rødehavet. Det kan enkelt holdes opp til å danne en korridor som folk kan spasere mellom. Dramatiseringen kan krydres med Moses, egypterene o.l. Passende musikk med brusende hav får du låne her: omdronen@gmail.com

GUDS HJERTE
Lag et 2 m stort hjerte av tøy eller papir. La alle skrive navnet sit inne i Guds hjerte.

LAMINERTE BIBELVERS
Lag bibelvers i laminert plast til utdeling.

SKIFTE KLÆR
La en ha dine klær eller bare ytterkllær. På avstand ser han eller hun ut som deg. Gud ser oss slik som Jesus er ikke som vi selv er.

VIND
Lluft fra f.eks. en føner kan illusterer Den Hellige Ånd. Vi ser den ikke, bare effekten av den.

BOKSTAVER
Noen deltagere får hver sin bokstav som danner ett ord om de stiller seg i rett rekkefølge.

5 PÅ GATA
Gjør intervju som om det er 5 på gata.

LYSTENNING
Deltagerene tenner lys som settes i ett kors.

STEIN VED KORSET
Deltagere bærer stein som de legger fra seg ved ett kors.

VANN MED SUKKER
Lag vann med oppløst sukker (sukkervann) og vanlig. Det ser likt ut, men du finner ikke ut hva det egentlig er før du smaker.

Bønnevandring

Jesus verdens lys
Slå av lyset (det må være helt mørkt) og la en deltager forsøke å finne noe. Det er veldig vanskelig selv om en vet noenlunde hvor en skal lete. Slå på lyset og det blir veldig enkelt å finne det samme.
Dette brukes til å illustrere: Jesus-verdens lys. Joh 8

 

Tips til leker

SANGLEKEN
En fra hver gruppe kommer frem og får en sang. Den skal tegnes slik at de andre i gruppa forstår hilken sang det er. Da går den som tipper rett sang fem og får en ny.

SJOKOLADE
La forsamlingen tippe hvilken sjokolade du har, gi noen stikkord. Ha med sjoklader som f.eks. CUBA som kan ha tiips, land i Amerika. Premien er sjokoladen.

DØD ELEFANT
Alle ligger stille. En har i oppgave å se om noen røer seg. Om en “blir tatt” i en bevegelse er en ute.

HENTELEKEN
Lag konkurrer om raskest å finne det du ber om.

FLYTT ERTER MED SUGERØR

TERNINGER OG VANN
To konkurerer om drikke et halvt glass med vann med teskjei. Bare den som har caps på hode kan drikke, den andre triller en terning og kan ta capsen når han/hun får 6. Da overtar den andre terningen og triller for å få en sekser slik at han/hun kan ta capsen tilbake og fortsette å drikke.

KATT OG MUS
En ring prøver å hjelpe musen fra å bli tatt av katten.

LILLE WILLY
Deltagerene i historien sitter i en rekke på hver sin stol. Når de blir nevnt i historien som leses skal de springe en gang rundt stolrekken.Klikk her for historien.

HUSHJELPEN
Dette er en sketsj der en finere herre får bøsøk. Han ber den nye hushjelpen trekke en kopp te. Hun kommer trekkende med en pose te. Hun får deretter bekjed om å riste en loff. Det går også galt da hun kommer ristende med brødet. Neste brøler er når hun får bekjed om å speile ett egg, hun kommer da inn med ett speil og ett egg. Den finere herren sier da oppgitt at hun må speile egget i pannen, ikke i ett speil. Da tar hun egget og knuser det i den finere herren sin panne.

REISE I DE NORDLIGE LANDSDELER
Rebus – klikk her.

BIBELKONKURRANSER
5 deltagere får JA og NEI lapp. Du stille ja/nei spørsmål og deltagerene svarer uten å se på sidemannen. Den som svarer feil må ut. Du kan lage artige spørsmål på en slik måte at det ikke blir flaut å svare feil

 PAPIRFLY
Lage og kaste mot blink