Søndagsskole

Hver mandag kl 17.30 er det Søndagsskole på Bethel. Barn fra 3 år kan delta når foreldrene er med. De eldste er i 3. klasse.

Søndagskole-lederene er:

  • Helene Karlsen, leder

På søndagskolen er det bibelfortelling, sang, lek og mat. Foreldre er velkommen å være med.