Søndagsskole

Hver andre mandag kl 17.30 er det Søndagsskole på Bethel. Barn fra 3 år kan delta når foreldrene er med. De eldste er i 3. klasse.

Finn program på Facebook siden “Søndagsskolen på Bethel

På søndagskolen er det bibelfortelling, sang, lek og mat. Foreldre er velkommen å være med.