Søndagsskole oppstart

Mandag 18.1 kl 17.30 starter søndagsskolen pånytt. På søndagsskolen er det bibelfortelling, sang og lek. Foreldre som vil være med er velkommen.

Søndagsskolens leder er Helene Karlsen