Søndagssamling

Alf Tråsdal og Knut Olaf Friskstad kommer på besøk på søndagsamling 8.11 kl 17 på Bethel. Alf skal tale og har som tema: “Soloppgang fra det høye”. Alf og Knut Olaf står for musikken. Under talen blir det eget opplegg for barna.

Velkommen.