Regionens årsmøte i Harstad

Dette året har Normisjon Region Nord ha sitt årsmøte i Harstad, på Bethel. Det blir også årsmøte fo Acta. I tillegg til årmøtet blir det rom for både ungdomsmøte, familimøte, bibeltime og festkveld. Se mer om programmet her.