Oppstart på Bethel

Søndag 10.1 kl 17 er det oppstart på Bethel med Søndagssamling. Stian Holtskog skal ha talen og temaet er “Jeg var fremmed og dere tok imot meg”.

Stian er prest i Harstad og kjent for mange. Han er aktivt med også på Bethel, spesielt innenfor ungdomsarbeidet.

Det blir et eget opplegg for barna. Kvelden avsluttes med en liten matbit.

Velkommen !