Oppstart nytt semester

Søndag 12.1 kl 17 starter nytt semester. Da er det teamamøte og Odd-Bjarne Bruun skal tale om “Veien i ferdiglagte gjerninger”. Han vil ha fokus på den sjelesørgeriske delen av temaet. Det blir et eget opplegg for barna når det er tale. Vi avslutter med litt mat sammen.

Temaet som Odd-Bjarne har er en del av det som blir den røde tråd dette semesteret, “I ferdiglagte gjerninger”.

Søndagsskolen starter mandag 13.1 kl 17.30. Etterhvert som de andre tingene starter vil de komme i oversikten øverst til venstre på startsiden.