Oppstart for B-gjengen søndagsskole

Mandag 14.9 kl 17:30 starter B-gjengen søndagsskole opp på nytt.

Søndagsskolen er for barn mellom 4 og 10 år. Yngre barn kan delta sammen med foreldre. På søndagsskolen er det sang, bibelfortelling, lek og mat.

Velkommen !