Oppstart av høstsemesteret på Bethel

Søndag 17. august kl 17 starter semesteret på Bethel. Karen Ekern som til daglig er misjonær i Mali kommer på besøk. Det blir et eget opplegg for barna, under talen. Vi avslutter sammen med litt mat.

Denne høsten ønsker vi å forsøke et opplegg der vi har samlinger hver søndag kl 17 på Bethel. Familiemøtene siste søndag hver måned fortsetter som tidigere. Temamøtene, der vi har eget opplegg for barna mens det er tale for de voksne, vil også fortsette månedlig, men vi vil nå kalle det for Søndags-samling. Det nye navnet innebærer ikke en stor endring, men talene vil preges mer av bibel undervisning og forkynnelse fremfor spesielle tema.

Nytt er imidlertid Åpen søndag. Søndagene det ikke er Familiemøte eller Søndags-samling ønsker vi å møtes uten at det er noe særlig program. Vi håper de som deltar selv kan ta initiativ til kanskje å spille med barne, synge en sang, ha et vitnesbyrd eller rett og slett bare ta en kopp kaffe sammen.

Aktivitetene for barn og unge fortsetter som før. Dato for oppstart kommer etterhvert, for søndagsskolen, Qlubben, Skolelaget og ungdoms-samlingene Uncover. Misjonsforeningen for damer og Herreforeningen vil også fortsette som tidligere.

Bibelsamtalen vi har hatt noen tirsdagskvelder vil ha pause fordi det arrangeres bibelkurs på Frelsesarmeen, kveldbibel. Vi håper flest mulig deltar der, se egen sak.

Vi håper mange vil delta i fellesskapet.