Møter med den indre sjømansmisjon

Onsdag 17.01 og torsdag 18.01 kommer Elias Vollan fra den indre sjømannsmisjonen til Bethel og har møter kl 19. Velkommen!