Lyst å gjøre dugnad på Holmen?

Det blir dugnad også i år på Holmen leirsted. Det er fellesdugnad 17-18 juni, men i tillegg er det lagt til rette for at en kan jobbe når det passer. I brevet som kan lastes ned her, har Holmen styret leder, Annhild Aadland, skrevet litt om hva som er prioriterte oppgaver dette året.

Hva med å ta en arbeids helg på Holmen ? Ta kontakt med Annhild Aaadland (92853672, annhildaadland@gmail.com).