Lørdagskafe i Harstad Kirke

Vi samarbeider med Harstad menighet om månedlig lørdagskafe i Harstad Kirke siste helga hver måned. Årets første er 28.1 kl 13-15. Vi ønsker voksne, barn og familier fra alle land velkommen. Det blir vafler, kaffe og god stemning med aktiviteter for barna.

Hensikten er å skape en møteplass der en kan stifte nye bekjentskap. Det vil være lite organisert program, men på hver lørdagskafe vil det være en som forteller om sitt hjemland. Denne lørdagen vil Motaz fortelle fra Palestina.