Leiroversikt

Acta har lagt ut informasjon om leirene for høsten. Se folder for hvilke leirer som er planlagt. Påmelding gjøres via nettsiden www.checkin.no.