Kontakt

Generelle spørsmål:
post@bethelharstad.no eller styrets leder: O.M.Drønen på 91893702

Utleie:
Hele Karlsen – 48036335 helene1974@gmail.com

Søndagsskole:
Hele Karlsen – 48036335 helene1974@gmail.com

Uncover & Skolelaget:
Håvard Meisal – – 915 53 638 – hmmeisal@gmail.com

Kvinneforening:
Elin Johanne Tande Buset – 90948840 – elinjtb@online.no

Kasserer
Håvard Meisal – 915 53 638 – hmmeisal@gmail.com

Kontoinformasjon:
Harstad Normisjon, Kontonr:  4760 05 11110

Parkeringsplass:
Ole Magnar Drønen, 91893702, omdronen@gmail.com