Hva er Harstad Normisjon

Harstad Normisjon er en kristen forening som er tilsluttet Normisjon som er en kristen misjonsorganisasjon innenfor Den Norske Kirke. Vi ønsker å skape møteplasser for store og små med fokus på fellesskap med hverandre og Jesus. les mer om Normisjon
Vi ønsker deg velkommen til Bethel. Vi håper du kan finne et meningsfylt fellesskap på Bethel. Et fellesskap preget av omsorg for hverandre og fokus på Jesus. En er velkommen om en tror eller tviler, er stor eller liten, vant bedehusdeltager eller fersk som deltager i en kristen forening.

Vi håper de som ønsker engasjerer seg i foreningen. Mange oppgaver skal løses og nye ideer kan realiseres for den som har lyst. Vi håper likevel arbeidet blir til glede og ikke strev, finn noe du liker og sett igang.

Foreningen drives basert på innsamlede midler. Vi har ingen støtte fra stat eller hovedforening. Vil du delta i dette spleiselaget kan du gi penger i kollekt på temamøter, delta i fast givertjeneste (se kontaktperson under) eller benytte vår konto.

Harstad Normisjons styre består av:

 • Leder:  Ole Magnar Drønen – 91893702 – omdronen@gmail.com
 • Styremedlemmer:
  • Helene Karlsen
  • Synøve Aarskog
  • Håvard Meisal – kasserer
  • Hans Wiggo Haugan
  • Elin Johanne Tande Buset
  • Terje Ivetorp

 

Under menyvalget Kontakt finnes kontaktpersoner for de ulike aktivitetene.