Hva er Harstad Normisjon

 Vi ønsker deg velkommen til Bethel. Vi håper du kan finne et meningsfyllt fellesskap på Bethel. Et fellesskap preget av omsorg for hverandre og fokus på Jesus. En er velkommen om en tror eller tviler, er stor eller liten, vant bedehusdeltager eller fersk som deltager i en kristen forening.

Vi håper de som ønsker engasjerer seg i foreningen. Mange oppgaver skal løses og nye ideer kan realiseres for den som har lyst. Vi håper likevel arbeidet blir til glede og ikke strev, finn noe du liker og sett igang.

Foreningen drives ale basert på innsamlede midler. Vi har ingen støtte fra stat eller hovedforening. Vil du delta i dette spleiselaget kan du gi penger i kollekt på temamøter, delta i fast givertjeneste (se kontaktperson under) eller benytte vår konto.

Kontakt: post@bethelharstad.no eller styrets leder: O.M.Drønen på 91893702

 Hvem:

Harstad Normisjons styre består av:

 • Leder:  Ole Magnar Drønen – 91893702 – omdronen@gmail.com
 • Styremedlemmer:
  • Helene Karlsen
  • Tolleif Grønås
  • Maria Høie
  • Elin Kjellman
  • Vara:
  • Elin Johanne Tande Buset
  • Åge Sele

Søndagsskole:
Hele Karlsen – 48036335 helene1974@gmail.com

Skolelaget: Facebook
Bård Guldbrandsen – 454 52 958  bagulbrandsen@gmail.com

UnCover: Facebook
Bård Guldbrandsen – 454 52 958  bagulbrandsen@gmail.com

Kvinneforening:
Elin Johanne Tande Buset – 90948840 – elinjtb@online.no
Herreforening: Facebook side
Tolleif Grønås – 90921364 – tolleifg@hotmail.com

Hva

Harstad Normisjon er en forening som er tilsluttet Normisjon som er en kristen misjonsorganisasjon innenfor den norske kirke. Vi ønsker å skape møteplasser for store og små med fokus på felleskap med hverandre og Jesus.les mer om Normisjon
På Bethel er det fellesskap for alle aldersgrupper.

I menyen til høyre på startsiden står det litt om hver av aktivitetene våre.

Kontoinformasjon:

 • Harstad Normisjon
 • Per Tande, Borgvn. 4A, 9407 Harstad
 • Kontonr:  4760 05 11110