Høstbasaren på Bethel utsatt

Lørdag 11.11 var det egentlig planlagt basar på Bethel, men denne er nå flyttet til 10.03.2018.
Ta kontakt med Helene Karlsen om du ønsker å være med å planlegge basaren.