Holmendag 03. Juni

Holmen-styret i samarbeid med Normisjon region Nord inviterer til en flott og innholdsrik søndag
med åndelig påfyll, mye sang og musikk, god mat og tid til å være både sosial og slappe av.
Kom og se det siste som er gjort av vedlikehold og utbedringer på bygninger og område,
og som mange Holmen-venner har bidradd til både økonomisk og med praktisk innsats!

Holmendag 2018 – flyer