Hvordan gi en gave

Harstad Normisjon sin virksomhet er basert på gaver og noen leieinntekter. Vi setter umåtelig pris på om noen vil gi en gave til vårt arbeid. Inntektene går i stor grad til velikehold og drift av Bethel, som er bedehuset vi eier i Harstad.

Vi støtter misjonsarbeidet som Normisjon driver i Mali.

Det er enkelt å gi en gave. Enten ved å sette penger inn på konto: 4760 05 11110 eller enda enklere; bruk Vipps. Søk på Harstad Normisjon og velg om du vil gi til Harstad Normisjon eller til arbeid i Mali. Istedenfor å søke kan du også bruke ID nummerene:

  • Kollekt Bethel: #81631
  • Kollekt Mali: #81632