Første familiemøte i 2015

Familiemøtene er igang igjen for dette året. Vi fortsetter med disse møtene  siste søndag hver måned. Årets første møte handlet om Bibelen og Veien til himmelen. May-Britt og Magnus Lund prøvde å finne frem, og kom tilslutt frem til svaret, Jesus.

Søndagsskole, Qlubb, skolelag og bibelsamtale er igang, se program til venstre. Herreforening og damenes misjonsforening har også møter denne uka.