Søndager

  • Siste søndag hver måned kl 17 er det Familiemøte, møte for all med opplegg for barn.
  • Andre søndag hver måned er det Bibel&Samtale kl 18.00