Søndag kl 17

  • Møter på søndager starter kl 17:00;
  • Siste søndag hver måned er det Familiemøte, møte for all med opplegg for barn.
  • Andre søndag hver måned er det Søndags-samling, delt møte der det er tale for voksne og egen andakt for barna

For familiemøtene er det en egen komite, se bildet. Styret har ansvar for de andre møtene.

  • Elin Johanne Tande Buset og Magne Buset,
  • Martha og Sveinung Ims,