Besøk av Normisjons generalsekretær

Søndag 13. mars kommer Anne Birgitta Langmoen Kvelland, som er generalsekretær i Normisjon, på besøk til Bethel. Hun deltar og taler på søndags-samling som starter kl 17. Temaet er “Jesus kommer med nåde”.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, 56 år, opprinnelig fra Solør i Hedmark, er utdannet teolog med pedagogikk og veiledning som tilleggsfag. Gift med Leif Gordon og har tre mer eller mindre voksne barn. Anne Birgitta jobbet lenge på Bibelskolen og senere Høgskolen i Staffeldtsgate og har deretter vært personalleder og internasjonal leder i Normisjon før hun overtok som generalsekretær for to år siden.

Du kan høre hennes tale her.