Årsmøte avholdt

10. mars var det årsmøte i Harstad Normisjon. Her ble årsmelding og regnskap godkjent. Årsmeldingen kan leses her. Nytt styre ble også valgt, Maria Høie og Elin Johanne Tande Buset (vara) er nye medlemmer.

Anne Grethe Melby deltok fra regionen og hun hadde flott andakt om å stole på Gud.