Årest første søndagssamling

Søndag 11. januar kl 17 er årets første søndagssamling. Odd-Willy Johansen, prest i Trondenes, skal tale. Han tema er “’Hvem kommer sammen, og hva bibelen sier om dette’’.  Det blir som vanlig et eget opplegg for barna under talen, og tilslutt sales vi til en matbit.

Velkommen til alle !