Åpning av nytt kjøkken

På søndagssamling 13. mars ble nytt kjøkken på Bethel høytidelig åpnet. Vi hadde besøk av generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland. I tillegg til å tale, så foretok hun den offisielle åpninga av kjøkkenet med snorklipping.

Dette har vi fått til fordi mange har tatt i ett tak. Takk til alle, og spesielt til Åge Sele og Terje Ivetorp som har gjort en ekstra stor jobb.

Anne Birgittas tale kan du høre her.