Anfin Skaaheim har bibelhelg på Bethel

7-9 februar skal Anfin Skaaheim ha bibelhelg på Bethel. Anfin har vært i Harstad mange ganger og er en høyt verdsatt forkynner. Han er også kjent for mange som tidligere generalsekretær i Normisjon og Skolelaget. Anfin vokste opp på Finsnes der hans far var rektor på Heimly, så han er godt kjent i Nord-Norge.

Han skal ha møter på fredag kl 19, bibeltime på lørdag kl 12 og temamøte søndag kl 16. Merk at vi begynner tidligere enn vanlig på søndag pga flyavganger.

Hans taler passer inn i vårens hovedtema på Bethel; “I ferdiglagte gjerninger”.

På de tre møtene vil han overskriftene:

  • Frelst til ferdiglagte gjerninger.
  • Utrustet til ferdiglagte gjerninger.
  • Kalt til ferdiglagte gjerninger.

Det blir også tid til samtale. Spesielt på bibeltimen på lørdag vil det være god anledning til samtale etter talen.