Adventsamling

Den tradisjonelle adventsamlingen hadde stjernen i fokus dette året. Stjernen viste veien til Jesus for de tre kongene som ville gi sine gaver. De hadde forstått at stjernen var et tegn fra Gud og de fulgte den til de fant Jesus.

Vi kan også bli ledet av Gud på mange måter, men først og fremst av Bibelen. I Samle 105, 119 står det “Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti.”

Solbjøgs grøt var som vanlig fantastisk. Sang, leker og kaffe gjorde kvelden til en fin på adventstund.